500 arbetar kanaloberoende med varumärkespositionering, opinionsbildning och riskhantering. I alla våra uppdrag strävar vi efter att förena djupgående strategiska insikter med kreativitet, och definiera våra kunders position i aktuella frågor och sammanhang. Vi är lika måna om långsiktigt varumärkesbyggande som snabba resultat, samt leveranser av hög kvalitet.