Strategi

500 utvecklar kommunikations- och marknadsstrategier, kreativa koncept, tar fram aktörskartläggningar, samt utvecklar budskap, kanalstrategier och aktivitetsplaner.

Exekvering

500 bidrar även i det operativa kommunikationsarbetet, genom sådant som innehållsproduktion, mediakontakter, hantering av sociala medier-konton och influencers samt genom projektledning.

Strategi
Exekvering
Varumärkes-
positionering
Riskhantering
Opinionsbildning
Strategi
Exekvering
Varumärkes-
positionering
Riskhantering
Opinionsbildning

Varumärkespositionering

500 utvecklar varumärken och hjälper företag nå ut med sina budskap i syfte att driva försäljning eller bygga relationer med utvalda målgrupper.

Opinionsbildning

500 skapar engagerande kommunikation avsedd att påverka ledande aktörer, opinionsbildare, och den breda allmänheten i syfte att påverka politiskt eller ekonomiskt beslutsfattande.

Riskhantering

500 rådger företag kring hur de kan undvika mediala risker samt under krishantering.